Skip to Content
Ajankohtaista

Kulkurin kevät on päättökokeiden aikaa

Julkaistu:

Kevät on Kulkurin yhdeksäsluokkaisille kiireistä ja jännittävää aikaa. Nuoret ympäri maailman valmistautuvat päättökokeisiin. 

Äidinkielen päättöarvosana on ulkosuomalaiselle nuorelle tärkeää valuuttaa. Suomalaiset yliopistot edellyttävät ulkomaisella todistuksella hakevilta todistusta suomen kielen taidosta. Kulkurissa suoritettu suomen kielen ja kirjallisuuden päättötodistus on useimpien yliopistojen hyväksymä kielitaitotodistus. Keväällä 2024 yhteensä 44 Kulkurin oppilasta osallistuu 156 päättökokeeseen eri oppiaineista, joten koeliikenne ympäri maailmaa on vilkasta!

Päättökoe voi olla nuorelle jännittävä kokemus. Kun päättökoe tehdään ulkomailla, tarvitaan tiivistä yhteispeliä kokeen valvojan, oppilaan huoltajien sekä Kulkurin toimiston, opinto-ohjaajan ja opettajien välillä. Kulkurin hyväksymälle valvojalle lähetetään toimistosta valvontaohjeet ja kokeet, jotka hän palauttaa kokeen jälkeen Kulkuriin opettajien arvioitavaksi.

Kulkurissa koejännitystä lievennetään monin tavoin. Huoltajille ja oppilaille on lukuvuoden aikana kaksi webinaaria päättökokeista, ja opettajat valmistavat oppilaita päättökokeisiin. Oppilailla on aina myös mahdollisuus keskustella päättökokeista oman opinto-ohjaajansa kanssa.

Etäkoulu Kulkurin ulkomailla asuva oppilas voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän erityisessä tutkinnossa ja saada päättöarvosanan Kulkurin yhteistyökoulun, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun kautta.

Päättöarvosanan edellytyksenä on osallistuminen valvottuun päättökokeeseen. Etäkoulussa päättökokeen tärkein tehtävä on varmistaa, että oppilas on itse tehnyt kurssinaikaiset tehtävät ja muut näytöt.

Yleisimmin päättökoe suoritetaan suomen kielestä ja kirjallisuudesta. Tänä lukuvuonna suomen kielen ja kirjallisuuden päättökokeeseen osallistuu 32 oppilasta.

Päättökokeet ja päättöarviointi Kulkurissa

  • Kulkurin oppilaat voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän kokonaan tai osittain erityisessä tutkinnossa. Tutkinnon vastaanottaa ja päättöarvioinnista vastaa Kulkurin yhteistyökoulu Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.
  • Hyväksytysti suoritettu päättökoe on päättöarvosanan ja päättötodistuksen edellytys.
  • Päättökokeita voi tehdä ulkomailla esimerkiksi lähikoulussa. Kulkuri hyväksyy kokeen valvojan. Kokeita voi tehdä myös Suomessa Kulkurin toimistossa Helsingissä.
  • Päättökokeet ovat useimmissa aineissa opettajajärjestöjen laatimia 9. luokan valtakunnallisia kokeita.
  • Päättökokeen tärkein tehtävä on varmistaa, että oppilas on itse tehnyt kurssin tehtävät ja muut näytöt.
  • Päättöarviointi perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden päättöarvioinnin kriteereihin.
Päättötodistus Kulkurista
Jaa artikkeli
Back to top