Skip to Content
Ajankohtaista

Tervetuloa LUMA-aineiden etäopetuskoulutukseen ‘Tutkien ja toimien etänä’

Julkaistu:

Pandemia havahdutti koulutuksen järjestäjät etäopetuksen tarpeeseen. Tulevaisuudessakin voi olla tarpeen siirtyä etäopetukseen nopeasti tilanteiden muuttuessa. Myös syrjäseutujen väkiluvun lasku lisää etä- ja verkko-opetuksen tarvetta.

Tutkien ja toimien etänä – LUMA-aineiden etäopetus -hankkeessa kehitetään opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten taitoja toteuttaa pedagogisesti laadukasta luonnontieteellismatemaattisten (LUMA) aineiden etäopetusta.

Opetushallituksen rahoittaman, osallistujille maksuttoman opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on:

  • vahvistaa LUMA-aineita opettavien henkilöiden etä- ja verkko-opetukseen liittyvää pedagogista ja ammatillista osaamista
  • kehittää heidän taitoaan soveltaa LUMA-aineiden toiminnallisia ja kokeellisia työtapoja etä- ja verkko-opetuksessa
  • parantaa lasten ja nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia LUMA-aineita ja kiinnostua niistä sekä
  • perehdyttää osallistujat erilaisiin tapoihin toteuttaa LUMA-aineiden etäopetusta ja tarjota heille valmiuksia laadukkaaseen ja pedagogisesti mielekkääseen LUMA-aineiden etäopetukseen.

Yhdessä Lapin LUMA-keskuksen kanssa syksyllä 2023 toteutettavan koulutuksen ilmoittautuminen on avattu. Lue lisää koulutuksen sisällöistä ja toteutustavasta ja ilmoittaudu mukaan: https://kansanvalistusseura.fi/projektit/tutkien-ja-toimien-etana-luma-aineiden-etaopetus-2022-2023/ 

Jaa artikkeli
Back to top