Skip to Content
Ajankohtaista

Ulkosuomalaisten lasten mahdollisuus saada suomalaista perusopetusta turvattu ensi vuodeksi

Julkaistu:

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää Etäkoulu Kulkurille ja Nomadskolanille vuoden 2024 toiminnan ylläpitämiseen 300 000 euron määrärahalisäyksen valtion ensi vuoden budjettiin. Tämä turvaa ulkomailla asuvien suomalaislasten perusopetuksen yhdenvertaisesti ja saavutettavasti myös tulevana vuonna.

Etäkoulu Kulkuria ja ruotsinkielistä Nomadskolania ylläpitää Kansanvalistusseura (Kvs-säätiö). Koulussa on lähes 500 oppilasta, jotka asuvat 60 maassa. Osa heistä suorittaa Kulkurissa koko perusopetuksen oppimäärää. Sadat ulkomailla asuvat lapset täydentävät paikallisen koulun opetusta opiskelemalla Kulkurissa ja Nomadskolanissa omaa äidinkieltään. Etäkoulukokonaisuuden tarjoama opetus on suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista.

Mikäli valtionrahoitus, joka nyt on yhteensä 448 000 €, olisi jäänyt vajaaksi osana vapaan sivistystyön sektorin leikkauksia, Kansanvalistusseura olisi joutunut lopettamaan etäkoulutoiminnan kesken lukuvuoden. Seurauksena lähes 500 ulkomailla asuvaa suomalaista lasta olisi jäänyt ilman perusopetusta tai oman äidinkielen opetusta. Lisäksi Kulkurin ja Nomadskolanin yhteensä kuusi kokoaikaista työntekijää ja 30 sivutoimista tuntiopettajaa olisi jouduttu irtisanomaan. Digitaalisina palveluina Kulkuri ja Nomadskolan ovat paitsi saavutettavia, myös kustannustehokkaita. Kulkurin yksikköhinta oppilasta kohti on noin 20 % perusopetuksen yksikköhinnasta.

Valtiovarainvaliokunnan esitys lisää ulkomailla asuvien suomalaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia palata Suomeen opiskelemaan ja työelämään. Kulkurin kautta saatava todistus suomen kielen ja kirjallisuuden perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta on suomalaisten yliopistojen hyväksymä kielitaitotodistus, joka vaaditaan ulkomaisella lukiotodistuksella yliopistoon hakevilta ulkosuomalaisilta nuorilta.

Jaa artikkeli
Back to top