Opetuksen kehittäminen

Kulkuri-verkkokoulu kehittää perusopetusikäisten oppilaiden verkko-opetusta. Kaikessa kehittämistyössä tavoitteena on parempi oppiminen. Kehittämistyötä ovat rahoittaneet Opetushallitus, Kordelinin säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto. Kehittämishankkeemme:

  • 2020 Erasmus+-liikkuvuushanke
  • 2019 OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifiointi
  • 2016-2017: Case Forest – metsä monialaisena oppimisympäristönä
  • 2015-2016: Verkosta vetovoimaa ilmiölähtöiseen oppimiseen
  • 2014-2015: ILMIÖ – verkosta vetovoimaa oppiainerajat ylittävään ilmiöoppimiseen
  • 2013-2014: eKulkuri
  • 2009-2012: Kulkuri – ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu

Lukuvuoden 2016-2017 hanke keskittyi monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Teemana oli metsä ja oppimiskokonaisuuden muotoilussa hyödynnettiin design-perusteista pedagogiikkaa ja Case Forest -menetelmää.

Lukuvuonna 2015-2016 Kulkuri ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Opettajankoulutuslaitos sekä Jyväskylän kaupunki toteuttivat hankkeen yhdessä. Osallistujlle, perusopetuksen opettajille, annettiin valmiuksia suunnitella ja toteuttaa monialaisia, ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia osana omaa opetustyötään.

Lukuvuoden 2014-2015 ILMIÖ-hankkeessa Kulkuri-verkkokoulu toteutti oppiainerajat ylittävän ilmiöoppimisen projektin yhdessä Kolin koulun kanssa. Hankkeessa koottiin ilmiö-opas, jonka avulla muut koulut voivat toteuttaa vastaavia projekteja.

Lukuvuosina 2009-2014 kehitettiin ulkomailla asuvan oppilaan Kulkuri-verkkokoulu. Verkkokoulua myös pilotoitiin suomalaisen perusopetuksen erityistilanteissa: yläkoulun erityisopetuksen ja pienten, syrjäisten koulujen opetuksen tukena. Kumppanuuskouluja ovat olleet mm. Turun ja Viikin normaalikoulut, Tarton suomalainen koulu ja Kolin koulu Lieksassa.