Skip to Content

Usein kysytyt kysymykset

Voinko ilmoittaa Suomessa asuvan lapseni Kulkuriin?

Lapseni ei ole koskaan opiskellut suomen kielellä. Voiko hän siirtyä Kulkuriin opiskelemaan kaikkia aineita?

Mistä tiedän, mikä suomen kielen kurssi sopii lapselleni?

Voiko kurssia vaihtaa, jos valitsemani kurssi on liian helppo/vaikea?

Voiko kurssin peruuttaa?

Milloin opiskelun voi aloittaa?

Voiko Kulkurissa opiskella vain muutaman kuukauden (esim. lomamatkan ajan)?

Lapsemme on itsenäinen ja hyvä oppilas, tarvitseeko hän lähiohjaajan?

Onko lähiohjaajan osattava suomea?

Tarvitaanko verkkokoulussa oppikirjoja? Käykö mikä tahansa oppikirja?

Suomessa peruskoulu on ilmainen. Miksi Kulkuri maksaa?

Jos opiskelemme vain kevätlukukauden, onko meidän maksettava koko vuoden opintomaksu?

Saammeko sisaralennuksen, jos useampi lapsi perheestämme opiskelee Kulkurissa?

Saako Kulkurissa opiskelusta todistuksen? Kun palaamme Suomeen, kelpaako todistus suomalaiselle koululle ja lapsi voi jatkaa seuraavalla luokalla?

Voiko Kulkurissa opiskella vain yhtä ainetta?

Voiko Kulkurissa opiskella, vaikka käy koulua ulkomailla?

Lapseni käy ulkomailla koulua, pitääkö hänen opiskella Kulkurissa jotain?

Kulkuri ainoana kouluna

Voiko Kulkurissa opiskella kaikkia aineita?

Emme kuulu kirkkoon, onko lapsemme pakko opiskella uskontoa?

Onko ruotsia pakko opiskella, jos sitä ei ole aiemmin opiskeltu?

Ovatko päättökokeet pakollisia? Mihin niitä tarvitaan?

Voiko Kulkurissa jäädä luokalleen?

Mitä tarkoittaa peruskoulun suorittaminen erityisessä tutkinnossa? Eroaako se päiväkoulun opetuksesta?

Onko liikuntaa pakko opiskella?

Opiskelu Kulkurisa

Mihin aikaan päivästä verkkokoulussa opiskellaan?

Voiko tabletilla opiskella? Pitääkö jokaiselle lapselle olla oma kone?

Miten Kulkurin kursseilla edetään? Voiko opintoja tehdä missä järjestyksessä vain?

Miten kokeet järjestetään?

Millaista tukea opintoihin voi saada?

Saako Kulkurista lukujärjestyksen?

Back to top