Skip to Content

Nomadskolan

Nomadskolan är en finlandssvensk skola på nätet för dig som bor utomlands. Nomadskolan hjälper dig att hålla dörren öppen till skolan här hemma genom att du får öva dig i modersmål och litteratur och finska på nätet.

Anmäl dig till läsåret och bekanta dig med kursutbudet

 

Anmäl dig till läsåret och bekanta dig med kursutbudet Kontakt Om oss Till Canvas

Varför?

Modersmålet är vårt viktigaste språk – ett verktyg som hjälper oss att sätta ord på våra tankar och känslor, lär oss att uttrycka oss på ett mångsidigt sätt samt utveckla våra kunskaper.

Goda språkkunskaper ger en stadig grund för att kunna möta andra kulturer och är av stor betydelse för fortsatta studier och arbetsliv. Därför erbjuder Nomadskolan även finskaundervisning för klasserna 3-9 i grundskolan.

Hur?

Du jobbar individuellt med stöd av en vuxen hemma och får handledning i övningar och uppgifter av din egen lärare. Ni träffas via onlinemöten ca 4 gånger per läsår. Du får också läsa olika slags texter på nätet, t.ex. via vårt e-bibliotek Ebban. I undervisningen använder vi finlandssvenska läromedel, gör uppgifter i lärplattformen Canvas samt utnyttjar digitala resurser och lärobjekt på nätet.

Studier i Nomadskolan gör det lättare för dig att fortsätta på dina jämnåriga kamraternas nivå i skolan, ifall du väljer att återvända till Finland. Om du vill, får du betyg för dina kurser.

När?

Läsåret inleds i medlet av september och fortgår till början/mitten av maj. Elever i de högre årskurserna kan flexibelt följa sin egen studieplan. För eleverna på de lägsta klasserna sker undervisningen enligt ett veckoschema.

Studierna är flexibla och kan påbörjas också under terminens gång.

Vad kostar det?

Ett läsår i Nomadskolan kostar 200 € / ämne.I avgiften ingår läroplansenligt studieprogram i respektive ämne, tillgång till lärarens handledning och instruktioner, samt läsårsbedömning.

I avgiften ingår även individuella online-träffar med ämnesläraren i samtliga årskurser i början av nya moduler/avsnitt.

Läroböcker och postavgifter ingår ej i årsavgiften, men kan köpas via oss. I avgiften för modersmål ingår den digitala E-bibliotekstjänsten Ebban.

Back to top