Skip to Content

Kulkurin Canvas-verkkoympäristön (Kansanvalistusseura sr.) saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Etäkoulu Kulkurin verkkokoulun Canvas-oppimisympäristö ja on laadittu 10.05.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Huomioimme saavutettavuuden aktiivisesti digipalvelumme kehittämisessä. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun korjaamme puutteita. Opettajamme ovat saaneet koulutusta saavutettavuudesta ja heille on tukea tarjolla saavutettavuuden kehittämiseen.

Ei-saavutettava sisältö

Alla on kuvattuna verkkokoulumme sisällöt, jotka eivät vielä kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Numerokoodi puutteen edessä viittaa WCAG 2.1 -kriteeristön vastaavaan kohtaan.

Puutteet kurssisisällön havaittavuudessa

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Verkkokoulun kursseilla on kuvatiedostoja, jotka esittävät tekstiä. Kaikkia näitä kuvatiedostoja ei ole vielä kuvattu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella. Opettajat tekevät parannuksia aikataulunsa mukaisesti.

1.2.2, 1.2.3, 1.2.5 Tekstitys ja Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu): Kaikissa opettajien itsetuottamissa videosisällöissä ei vielä ole tekstitystä tarjolla. Opettajat lisäävät tekstityksiä videoihin aikataulunsa mukaisesti. Kolmannen osapuolen sisällöissä ei pääsääntöisesti ole tekstitystä (esim. YouTube-videot). Verkkokoulun sisällöissä kuvailutulkkausta vaativat tallenteet eivät ole tarkoituksenmukaisia.

1.3.1 Informaatio ja suhteet ja 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys: Canvas-verkkoympäristön järjestelmätason saavutettavuudesta voit lukea englanniksi täältä: https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Basics-Guide/What-are-the-Canvas-accessibility-standards/ta-p/1564  Kurssitasolla opettajat tekevät parannuksia sisällön hierarkiaan (mm. otsikkotasot) aikataulunsa mukaisesti.

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet ja 1.4.1 Värien käyttö: Kursseilla on vielä jonkin verran ainoastaan yhden aistin varassa tulkittavaa sisältöä. Opettajat tekevät parannuksia aikataulunsa mukaisesti.

1.4.3 Kontrasti (minimi): Kaikilla kursseilla kontrastivaatimus ei vielä täyty. Opettajat tekevät parannuksia aikataulunsa mukaisesti.

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat: Joillakin kursseilla on vielä tekstiä esittäviä kuvia käytössä. Opettajat tekevät parannuksia aikataulunsa mukaisesti (kuvaavat saman sisällön myös tekstuaalisessa muodossa).

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti: Värit on valittu organisaation graafisen ohjeistuksen mukaisesti, eivätkä ne kaikilta osin täytä kontrastivaatimuksia.

1.4.12 Tekstin välitys: Canvasin editori ei anna opettajalle mahdollisuutta vaikuttaa tämän kriteerin täyttämiseen. Opettajat käyttävät kursseillaan leipätekstissä fonttikokoa 14. Jos tässä on vielä puutteita, opettaja tekee parannuksia oman aikataulunsa mukaisesti.

Puutteet kurssisisällön hallittavuudessa

2.1.1 Näppäimistö, 2.1.2 Ei näppäimistöansaa ja 2.1.4 Yhdenmerkin pikanäppäimet: Katso tästä englanninkieliestä linkistä lisätietoa: https://learn.canvas.net/courses/1159/pages/keyboard-navigation

2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota ja 2.3.1 Kolme välähdystä tai alle raja-arvon: Kaikilla kursseilla vaatimus ei vielä täyty. Opettajat tekevät parannuksia aikataulunsa mukaisesti.

2.4.3 Kohdistusjärjestys: Canvas-verkkoympäristön järjestelmätason kohdistusjärjestyksestä voit lukea täältä: https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Basics-Guide/What-are-the-Canvas-accessibility-standards/ta-p/1564

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Kaikilla kursseilla vaatimus ei vielä täyty. Opettajat tekevät parannuksia aikataulunsa mukaisesti.

2.4.5 Useita tapoja, 2.4.6 Otsikot ja nimilaput ja 2.5.2 Nimilappu nimessä: Vaatimukset eivät vielä täyty kaikilla kursseilla. Opettajia on ohjeistettu selkeään sivujen nimeämiseen, jotta sivut ovat helposti löydettävissä kurssin eri näkymissä. Opettajat tekevät parannuksia aikataulunsa mukaisesti.

2.4.7 Näkyvä kohdistus: Katso tästä englanninkieliestä linkistä lisätietoa: https://learn.canvas.net/courses/1159/pages/keyboard-navigation

2.5.1 Osoitineleet ja 2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen: Kursseilla on joitakin sisältöjä, joissa vaatimukset eivät täyty. Canvas-verkkoympäristön järjestelmätason saavutettavuudesta voit lukea täältä: https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Basics-Guide/What-are-the-Canvas-accessibility-standards/ta-p/1564

Puutteet kurssisisällön ymmärrettävyydessä

3.1.2 Osien kieli: Vaatimus ei toteudu kohtuuttomaan rasitteeseen vedoten. Sivutoimisilla tuntiopettajillamme ei ole resurssia tehdä kooditason muutoksia.

3.2.2 Syöte: Kaikilla kursseilla vaatimus ei vielä täyty. Opettajat tekevät parannuksia aikataulunsa mukaisesti.

3.2.3 Johdonmukainen navigointi: Kaikilla kursseilla vaatimus ei vielä täysin täyty. Opettajat tekevät parannuksia aikataulunsa mukaisesti.

Puutteet kurssisisällön toimintavarmuudessa

Toimintavarmuuteen liittyvät vaatimukset kytkeytyvät Canvas-verkkoympäristön järjestelmätason saavutettavuuteen. Voit lukea englanniksi lisätietoa täältä: https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Basics-Guide/What-are-the-Canvas-accessibility-standards/ta-p/1564

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Anna palautetta saavutettavuudesta tällä verkkolomakkeella.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Back to top