Hinnasto

Etäopiskelun hinta koostuu:

 • oppiainekohtaisista kurssimaksuista
 • mahdollisista oppikirjoista
 • mahdollisista postimaksuista ja lisäpalveluista.

Oppikirjat eivät sisälly kurssien hintaan. Voimassa olevat kirjojen hinnat ovat kurssin ilmoittautumislomakkeen Tuotteet-kohdassa.

Verkkokurssit

200 - 220 € / kurssi.

Hinta sisältää

  • lukuvuoden mittaisen opiskelijaoikeuden verkkokurssilla,
  • opettajan ohjauksen ja palvelut lukuvuoden aikana sekä
  • 2-4 reaaliaikaista etäopetustuokioita.

Hinta ei sisällä oppikirjoja. Kirjojen hinnat näkyvät ilmoittautumislomakkeen Tuotteet-kohdassa

Kirjalliset etäkurssit

140 € / kurssi.

Hinta sisältää

 • opiskeluoppaan,
 • etätehtävät ja
 • opettajapalvelun

Hinta ei sisällä oppikirjoja. Kirjojen hinnat näkyvät ilmoittautumislomakkeen Tuotteet-kohdassa.

Tukiopetus

50 €.

Tarvittaessa Kulkurin opettaja voi antaa oppilaalle verkkokurssiin liittyvää henkilökohtaista tukiopetusta. Opetus tapahtuu verkkoneuvotteluohjelman välityksellä ja maksaa 50 € / tuokio (kesto 30-45 minuuttia).

Perusopetuksen oppimäärän suorittaminen erityisessä tutkinnossa (ulkomailla asuvat oppilaat)

50 - 100 € / oppiaine.

Päättökokeen hinta:

 • Kulkurin ulkomailla asuvat oppilaat 50 € / oppiaine
 • muut kuin Kulkurin oppilaat (ulkomailla asuvat) 100 € / oppiaine.

Hinta sisältää

 • päättökokeen (koe lähetetään tarvittaessa valvojalle ulkomaille)
 • valvonnan Kulkurin toimistossa
 • päättöarvioinnin
 • päättötodistuksen (lähetetään oppilaalle postitse)

Erityisen tutkinnon vastaanottaa ja päättötodistukset Kulkurin ulkomailla asuville oppilaille kirjoittaa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

Kielitesti

50 € / oppilas.

Hinta sisältää

 • salasanan nettipohjaiseen testiin,
 • testin tarkistuksen ja
 • Etäkoulu Kulkurin opettajan yksilöllisen arvion tuloksista.

Testi auttaa hahmottamaan oppilaan kielitaidon eri osa-alueiden tasoa. Testi kertoo, onko suomen kieli lapselle äidinkielen vai toisen kielen tasoinen ja helpottaa oikean kurssin valintaa.

Suomenkieliset todistukset

20 €/kpl.

Kurssimaksu sisältää yhden todistuksen. Ylimääräiset todistukset maksavat 20 €/kpl.

Englanninkieliset todistukset

30 €/kpl.

Englanninkieliset todistukset maksavat 30 €/kpl.