Skip to Content

Kulkuri asuinmaan koulun rinnalla

Suurin osa Kulkurin oppilaista käy asuinmaan koulua. Kulkurissa he opiskelevat ainakin suomen kieltä ja kirjallisuutta.

Kulkurissa lapsi oppii äidinkieltä

Kulkuri täydentää paikallisen tai kansainvälisen koulun opintoja. Tärkein aine ulkomailla asuvalle lapselle on äidinkieli. Kulkurissa äidinkieli säilyy ja kehittyy myös ulkomailla asuttaessa.

Oman äidinkielen kehittäminen ja ylläpitäminen ulkomailla on tärkeää. Äidinkieli on ajattelun, tunteiden ja itseilmaisun kieli. Kun lapsi opiskelee Kulkurissa äidinkieltä,

  • suomen kielen sanavarasto säilyy ja rikastuu,
  • ajattelukieli kehittyy,
  • lapsen suomalainen identiteetti vahvistuu,
  • paluu takaisin suomalaiseen kouluun helpottuu ja
  • yhteydet Suomeen säilyvät.

Hyvillä äidinkielen taidoilla on positiivinen vaikutus myös muiden kielten oppimiseen ja yleiseen koulumenestykseen.

Miten suomen kieltä ja kirjallisuutta opiskellaan?

Suomen kielen ja kirjallisuuden kursseilla opiskellaan kuukausimoduulien tahdissa yhdessä toisten ulkomailla asuvien lasten kanssa. Kursseilla luetaan, kirjoitetaan ja tehdään erilaisia tehtäviä. Kaikki suomen kielen ja kirjallisuuden kurssien oppilaat saavat käyttöönsä myös Ebban-kirjapalvelun, joka sisältää tuhansia lasten e- ja äänikirjoja. Kursseilla on neljä reaaliaikaista tapaamista eli nettituntia lukuvuoden aikana.

Tutustu verkkokursseihin Näyteikkuna-kurssilla, johon on koottu esimerkkejä eri vuosiluokkien kurssien sisällöistä ja tehtävistä.

Todistus kielitaidosta jatko-opintoja varten

Äidinkielen opiskelulla on merkitystä myös nuoren tulevaisuuden ja jatko-opintojen kannalta. Kun ulkomailla asuva suomalainen nuori hakee suomalaiseen yliopistoon muulla kuin suomalaisella yo-todistuksella, hänen on todistettava suomen kielen taitonsa. Suorittamalla hyväksytysti suomen kielen ja kirjallisuuden päättökokeen 9. luokan kurssin päätteeksi, Kulkurin oppilas saa todistuksen perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta (= yksittäisen aineen päättötodistus). Todistuksella voi osoittaa suomen kielitaidon suurimmassa osassa yliopistoja ja tiedekuntia.

Lue lisää sivulta Äidinkielen merkitys.

Muita aineita, joiden opiskelua kannattaa harkita:

  • Ruotsin kieli (opiskelu alkaa Suomessa 6. luokalla)
  • Suomen historia (Kulkurissa voi valita pelkän Suomen historian, opiskelu alkaa Suomessa 5. luokalla)
  • Yhteiskuntaoppi
  • 7. luokan pakolliset kurssit taito- ja taideaineista: kotitalous, kuvataide, käsityö ja musiikki (päättöarvosanat annetaan pakollisista kursseista)

Kun lapsi käy paikallista tai kansainvälistä koulua, muiden aineiden opiskelua harkittaessa on aina otettava huomioon lapsen voimavarat ja jaksaminen, motivaatio sekä opiskeluun käytettävissä oleva aika.

Mietityttääkö lapsen kielitaito?

Kulkurin kielitesti kertoo, onko suomen kieli lapselle äidinkielen vai toisen kielen tasoinen ja helpottaa oikean kurssin valintaa. Testi sisältää Etäkoulu Kulkurin opettajan yksilöllisen arvion tuloksista ja sopii parhaiten 8–15-vuotiaille.

Tilaa Kulkurin kielitesti
Back to top