Skip to Content

Muuttajan muistilista

Oletko muuttamassa ulkomaille koululaisen kanssa?

Toimi näin:

 • Ota yhteyttä lapsen suomalaiseen kouluun ja kerro muuttoaikeista.
 • Jos asutte ulkomailla osan lapsen yläkouluvuosista, ota yhteyttä hänen suomalaisen koulunsa opinto-ohjaajaan ja selvitä, miten huolehditaan siitä, että kaikki päättötodistusta varten tarvittavat kurssit tulevat suoritettua.
 • Jos suunnittelet muuttoa ulkomaille vuodeksi lapsen siirtyessä 9. luokalle tai kesken 9. luokan, harkitse vielä kerran. Suomalaisen päättötodistuksen suorittaminen etäopiskeluna on Kulkurissa mahdollista, mutta haasteellista. Ulkomaisellakin todistuksella voi pyrkiä lukioon ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin.
 • Selvitä tulevan asuinpaikkakunnan koulutilanne: onko kansainvälisiä kouluja ja/tai millaisia paikalliset koulut ovat.
 • Jos lapsi menee paikalliseen tai kansainväliseen kouluun, pohdi, mitä aineita hänen kannattaa opiskella Kulkurissa. Suomen kieli on välttämätön – entä ruotsin kieli?
 • Lapsen suomalaisella koululla voi myös olla toiveita opiskeltavista aineista, ne on hyvä selvittää ennen lähtöä.
 • Jos haluat lapsen käyvän pelkästään Etäkoulu Kulkuria, selvitä onko se kohdemaassa mahdollista. Joissakin maissa on oppivelvollisuuden asemesta koulupakko (esimerkiksi Espanja).
 • Jos Kulkuri on lapsen ainoa koulu, huolehdi hänen sosiaalisista tarpeistaan. Luontevimmin kaverit löytyvät harrastusten kautta.
 • Ilmoita lapsesi ajoissa mukaan Kulkuriin!

Miksi Kulkuriin?

Kulkurissa lapsi oppii äidinkieltä

Oman äidinkielen kehittäminen ja ylläpitäminen ulkomailla on tärkeää. Äidinkieli on on ajattelun, tunteiden ja itseilmaisun kieli. Kun lapsi opiskelee Kulkurissa äidinkieltä, niin

 • suomen kielen sanavarasto säilyy ja rikastuu
 • suomen kielen luku- ja kirjoitustaito kehittyvät
 • ajattelukieli kehittyy
 • lapsen suomalainen identiteetti vahvistuu
 • paluu takaisin suomalaiseen kouluun helpottuu ja
 • yhteydet Suomeen säilyvät.

Hyvillä äidinkielen taidoilla on positiivinen vaikutus myös muiden kielten oppimiseen ja yleiseen koulumenestykseen.

Lue lisää sivulta Äidinkielen merkitys.

Back to top