Skip to Content

Etäkoulu Kulkuri ja Nomadskolan

Kulkuri on ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu, jossa lapsi oppii suomen kieltä ja suomeksi – tarvittaessa kaikkia peruskoulun aineita.

Kulkurilla on lähes 50 vuoden kokemus ulkomailla asuvien lasten etäopetuksesta.

Nomadskolan är en finlandssvensk skola på nätet för dig som bor utomlands.

Yhteystiedot

Kulkuri verkko-opetuksen suunnannäyttäjänä

Kulkuri on tunnustettu toimija ja verkko-opetuksen kehittäjä

Kulkuri on myös verkko-opetuksen kehittäjä ja edelläkävijä. Otamme aktiivisesti käyttöön uutta, innovatiivista pedagogiikkaa, kehitämme verkko-opetuksen ja -ohjauksen toimintamalleja ja koulutamme opettajia yhdessä kumppaniemme kanssa.

Lue lisää tunnustuksistamme ja hankkeistamme

Kestävä tulevaisuus

Kestävän tulevaisuuden arvot ovat läsnä kaikessa Kulkurin toiminnassa

Koulun arvoissa ja opetustyössä korostuvat sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys.

Etäkoulu Kulkuri palkittiin OKKA-säätiön (opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) kestävän kehityksen sertifikaatilla 2019 kestävän kehityksen arvojen ja teemojen huomioimisesta opetustyössä. 2023 sertifikaatti päivitettiin kestävän tulevaisuuden sertifikaatiksi. Kulkuri on ensimmäinen sertifikaatin saanut verkkokoulu.

Lue lisää

Harjoittelu ja opinnäytetyöt

Kulkurissa on vuosittain opetusharjoittelijoita tutustumassa verkko-opetuksen maailmaan

Verkkokoulussa voit tehdä myös opinnäytetyön. Ensimmäinen käsityön verkkokurssimme syntyi opettajamme pro gradu työnä ja asiakaspalautekyselymme kehitysprojektin toteutti Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija.

Lue lisää

Töihin meille

Kulkurissa työskentelee noin 30 sivutoimista luokan- ja aineenopettajaa

Rekrytoimme uusia opettajia seuraavaksi lukuvuodeksi pääsääntöisesti huhti-toukokuussa, joten silloin kannattaa olla aktiivinen. Edellytämme opettajilta perusopetuksen opettajan pätevyyttä.

Lue lisää
Back to top