Skip to Content

Äidinkielen merkitys

Äidinkieli on myös ulkomailla asuvan lapsen tärkein kieli. Mitä pienempi lapsi on ulkomaille muutettaessa, sitä tärkeämpää äidinkielen opiskelu on. Kun kielen kehitys on vielä kesken, se on vaarassa pysähtyä tai taantua, kun koulun ja ympäristön kieli vaihtuu.

Se, että kotona puhutaan suomen kieltä, ei riitä. Suomessa asuvat lapset, joille suomi on koulukieli, kotikieli ja ympäristön kieli, opiskelevat äidinkieltä koulussa useita tunteja viikossa. Jos ulkomailla asuva lapsi kuulee ja käyttää suomen kieltä vain kotona, kielitaito ei kehity, päinvastoin: se alkaa vähitellen heikentyä ja sanavarasto supistuu.

Ulkomaille muuttava lapsi oppii uuden kielen nopeasti. Yhtä nopeasti suomen kielen taito taantuu, jos sitä ei opiskella ja käytetä monipuolisesti. Ensimmäisenä ongelmat näkyvät kirjoitetussa kielessä.

Jos lapsi ei osaa vielä lukea ja kirjoittaa suomen kielellä, hän ei opi sitä automaattisesti samalla kun oppii lukemaan ja kirjoittamaan koulun kieltä. Suomen kirjain-äänne -vastaavuus on hyvin erilainen kuin vaikkapa englannin.

Kun lapsi oppii lukemaan ensin suomeksi, hänen on helpompi oppia lukemaan myös muilla kielillä. Hyvä äidinkielen taito auttaa kaikessa oppimisessa.

Lue lisää ulkomailla asuvan lapsen äidinkielen merkityksestä Sivistyksen pelottomat -blogista.

Suomen kieltä voi opiskella Etäkoulu Kulkurissa

Etäkoulu Kulkurissa suomen kieltä ja kirjallisuutta voi opiskella esiopetuksesta 9. luokkaan. Tarvittaessa oppilas voi suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen oppimäärän ja saada virallisen päättötodistuksen äidinkielestä. Jos ulkosuomalainen nuori pyrkii Suomeen opiskelemaan, todistuksella äidinkielen perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hän voi osoittaa suomen kielen taitonsa.

Jos lapsi on syntynyt ulkomailla tai asunut siellä pitkään, suomi ei aina ole äidinkieli vaan toinen kieli. Kulkuri-verkkokoulussa on myös suomi toisena kielenä -verkkokursseja eri ikäisille lapsille ja nuorille.

Back to top