Skip to Content

Näin Kulkurissa opiskellaan

Kulkurissa opiskellaan kuukausimoduulien tahdissa. Suurin osa opiskelusta on itsenäistä työskentelyä verkkoalustalla: lukemista, kirjoittamista ja erilaisten tehtävien tekemistä. Lisäksi kursseilla on reaaliaikaisia tapaamisia (=nettitunteja) opettajan ja toisten oppilaiden kanssa.

Kulkurin lukuvuosi alkaa syyskuun alussa ja päättyy touko-kesäkuun vaihteessa.  

Verkkokoulussa opiskellaan kuukausimoduulien tahdissa

Verkkokoulun kurssit on jaettu yhdeksään kuukausimoduuliin (syys-toukokuu). Kuukausimoduulit sisältävät: 

  • moduulin tavoitteet ja opiskeluohjeet
  • kuukauden asiasisällön ja harjoitustehtäviä
  • arvioitavat tehtävät
  • avaintehtävän, jossa opettaja antaa palautetta moduulin tavoitteiden saavuttamisesta.

Jokaisella kurssilla on neljä reaaliaikaista opetustuokiota eli nettituntia lukuvuoden aikana (poikkeuksena vain syys- tai kevätlukukauden mittaiset kurssit).  

Useimmilla kursseilla käytetään verkkokurssin sisältöjen lisäksi myös muuta oppimateriaalia, joka sisältyy kurssin hintaan. Joillakin kursseilla tarvitaan oppikirja, jonka voi ostaa ilmoittauduttaessa. Useimmista oppikirjoista voi valita painetun tai digikirjan. 

 

 

Oppilas tarvitsee lähiohjaajan 

Vanhemmalla tai muulla lähiaikuisella on erittäin tärkeä rooli lasten etäopiskelussa. Hän vastaa opiskelun sujumisesta kotona: suunnittelee opiskeluaikataulun yhdessä oppilaan kanssa, ohjaa opiskelua ja huolehtii siitä, että tehtävät tehdään ja palautetaan ajallaan. Ilman aikuisen ohjausta, apua ja tukea ei perusopetusikäinen oppilas selviydy etäopiskelusta.

Etäopiskelun lähiohjaus on kunnossa, kun

  • lasta ohjaa kotona huoltaja tai muu aikuinen lähiohjaaja, joka on läsnä oppilaan arjessa  TAI
  • lapsi käy opiskelemassa ohjausta tarjoavassa oppilaitoksessa tai pienryhmässä.

Päävastuu ohjauksesta ja opiskelun sujumisesta on aina lapsen huoltajalla.

Yhteydenpito opettajan ja lähiohjaajan välillä on tärkeää erityisesti opiskelun alussa, jotta opiskelu alkaa sujua ja syntyy selkeät opiskelurutiinit. 

Lue lisää lähiohjaajan roolista.

Kulkuripassi ja Lähiohjaajan kurssi ennen opiskelun alkua

Lukukauden alkaessa oppilas suorittaa lähiohjaajan kanssa opiskelukäytäntöihin orientoivan Kulkuripassin. Vasta sen jälkeen aloitetaan opiskelu varsinaisilla kursseilla. Vastaavasti oppilaan lähiohjaaja suorittaa Lähiohjaajan kurssin ennen opiskelun aloittamista.  

Back to top