Skip to Content

Päättötodistus Kulkurista

Erityinen tutkinto

Etäkoulu Kulkurin ulkomailla asuva oppilas voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän ns. erityisessä tutkinnossa. Suorittaminen tapahtuu joko osallistumalla kurssin päätteeksi valvottuun päättökokeeseen (lukuaineet) tai kokoamalla kurssin aikana portfolio (taito- ja taideaineet).

Päättötodistukset Kulkurin oppilaille kirjoittaa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Päättöarvosanan edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu päättökoe tai portfolio.

Päättökokeet

Kaikille yhteisistä lukuaineista (ks. luettelo alla) tehdään kurssien päätteeksi päättökokeet valvotuissa koetilaisuuksissa. Päättökokeen voi tehdä

 • Suomessa Etäkoulu Kulkurin toimistossa tai muussa koulussa tai
 • oppilaan asuinmaassa paikallisessa tai kansainvälisessä koulussa, Suomi-koulussa, suurlähetystössä tms. paikassa, jossa valvonta voidaan järjestää ja jonka Etäkoulu Kulkuri hyväksyy.

Perhe huolehtii koepaikan ja valvojan hankinnasta ja mahdollisista kustannuksista. Lisätietoa päättökoepaikan hyväksymisestä ja koejärjestelyistä saa Etäkoulu Kulkurin toimistosta: kulkuri@kvs.fi.

Kaikille yhteiset lukuaineet, joista oppilas tekee päättökokeen:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli: ruotsin kieli
 • vieras kieli: englannin kieli
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • historia (8. lk)
 • yhteiskuntaoppi (9. lk)
 • biologia
 • maantieto
 • terveystieto
 • uskonto/elämänkatsomustieto

Portfoliot

 • Musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityö suoritetaan kurssin aikana tekemällä vaaditut tehtävät. Jos pakolliset kurssit on suoritettu suomalaisessa koulussa 7. tai 8. luokalla, näitä aineita ei tarvitse suorittaa.
 • Liikunta on pakollinen aine kaikilla luokilla 7‒9, joten se suoritetaan aina. Kurssin päätteeksi 9. luokan oppilaat kokoavat liikuntaportfolion.

Jos oppilas on ylittänyt oppivelvollisuusiän, taito- ja taideaineita ei tarvitse suorittaa. Erityisessä tutkinnossa ei suoriteta valinnaisaineita.

Yhteishaku

Ulkomailla asuva oppilas voi osallistua yhteishakuun joko ulkomaisella todistuksella tai Kulkurin kautta saatavalla päättötodistuksella (Viikin normaalikoulu).

Jos oppilas osallistuu kevään yhteishakuun Kulkurin kautta saatavalla päättötodistuksella, kurssit ja päättökokeet on suoritettava hyväksytysti toukokuun puoliväliin mennessä.

Back to top