Skip to Content

Etäkoulu Kulkuri on ulkomailla asuvan suomalaislapsen oma verkkokoulu

Kulkurissa oppilaat voivat opiskella äidinkieltä ja äidinkielellä, tarvittaessa koko perusopetuksen oppimäärän.

Kulkurissa opiskelee vuosittain noin 500 oppilasta kaikkialla maailmassa. Canvas-ympäristössä toimivassa verkkokoulussa on yli 80 verkkokurssia ja 30 tuntiopettajaa. Opiskella voi kaikkia yläkoulun pakollisia aineita ja alakoulun lukuaineita. Arjen ja opiskelun sujumisesta kotona vastaavat huoltajat tai muut lähiohjaajat.

Kaikilla Kulkurin opettajilla on suomalaisen peruskoulun opettajan kelpoisuus. Panostamme verkko-opettajien ammattitaidon kehittämiseen.

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu Opiskelu ja hakeminen Verkkokouluun

Nomadskolan

Kulkurin yhteydessä toimii ruotsinkielinen Nomadskolan, jonka toiminnasta Kvs-säätiö vastaa yhdessä Raaseporin kaupungin kanssa. Nomadskolanissa ulkomailla asuvat suomenruotsalaiset oppilaat voivat opiskella ruotsia äidinkielenä ja suomea toisena kotimaisena kielenä.

Nomadskolanin sivuille

Kestävät arvot toiminnan perustana

Toimintamme perustana ovat suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi Kvs-säätiön  arvot ja eettiset periaatteet.

Okka-säätiön kestävän tulevaisuuden sertifikaatti ja Unesco-kouluverkoston tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Kestävän tulevaisuuden arvot ovat läsnä kaikessa Kulkurin toiminnassa. Koulun arvoissa ja opetustyössä korostuvat sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys.

Lue lisää kestävään tulevaisuuteen tähtäävästä toiminnastamme

Suomalaista etäopetusta jo 100 vuotta

Kulkuri jatkaa Kvs-säätiön satavuotisen etäopetuksen perinnettä. Suomalainen etäopetus alkoi Kansanvalistusseuran Kirjeopiston perustamisesta vuonna 1920.  Perusopetusikäisten etäopetusta säätiössä on kehitetty vuodesta 1975 ja verkko-opetusta 2000-luvun alusta alkaen.

Kulkuri-verkkokoulu on oppiva etäyhteisö, jonka lähtökohta on pedagoginen hyvinvointi: myönteinen ilmapiiri, osallisuus ja yhteisöllisyys edistävät oppimista, motivaatiota ja sitoutumista.

Verkkokoulun yhteisöön kuuluvat oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta sekä oppilaiden huoltajat ja lähiohjaajat.

Lue lisää Kulkurin historiasta
Back to top