Skip to Content

Kulkuri ainoana kouluna

Kun lähiopetus ei onnistu, Kulkurissa voi opiskella etänä

Jos mahdollista, lapsen on ulkomaillakin hyvä mennä paikalliseen tai kansainväliseen kouluun. Koulussa hän oppii asuinmaan kielen ja saa ikäisiään kavereita.

Aina tämä ei ole mahdollista. Paikkakunnalla ei ehkä ole kansainvälistä koulua tai se on liian kallis. Paikallinen koulu ei aina vastaa tarkoitusta (esimerkiksi kehittyvissä maissa). Jos oppilas muuttaa ulkomaille yläkoulun viimeiselle luokalle, eikä osaa koulun kieltä, voi olla järkevää käydä koulu loppuun suomeksi ja saada suomalainen päättötodistus.

Kulkurissa voi opiskella alakoulussa kaikkia pakollisia lukuaineita. Yläkoulussa voi opiskella kaikkia pakollisia aineita ja saada tarvittaessa päättötodistuksen erityisessä tutkinnossa. Tutkinnon vastaanottaa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

Kulkuri sopii parhaiten kokonaisen lukukauden tai lukuvuoden opiskeluun.

Kulkuriin paikallisesta tai kansainvälisestä koulusta?

Jos lapsi siirtyy Kulkurin etäopetukseen kansainvälisestä tai paikallisesta koulusta, ota huomioon, että eri maiden opetussuunnitelmat voivat olla hyvin erilaiset. Koulukielen vaihtaminen on vaativaa, ja lapsi tarvitsee aikuisen tukea opiskelussa.

Yläkoulun viimeisillä luokilla (8.–9. luokat) emme suosittele vaihtamaan lapsen koulukieltä, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi jatko-opintojen tai muiden painavien syiden vuoksi.

Koulukieltä ei pidä vaihtaa usein eikä tarpeettomasti. Koulussa opittava tiedonalojen kieli on oppimisen tärkeä edellytys. Se kehittyy kouluvuosien aikana. On tärkeää, että lapsella on vähintään yksi vahva kieli, jolla hän hallitsee tiedonalojen kielen ja pystyy abstraktiin ajatteluun.

Vanhemmalla tai muulla lähiaikuisella on erittäin tärkeä rooli lasten etäopiskelussa. Lue lisää lähiohjaajan roolista.

Lue lisää:

Näin haet Kulkuriin

Kun lapsi ei käy muuta koulua, Kulkuriin haetaan. Etäopiskelu on haasteellista, erityisesti lapsille. Hakuprosessissa pohditaan ja selvitetään etäopiskelun edellytyksiä yhdessä perheen kanssa.

Näin haet Kulkuriin

Lähiohjaajan rooli

Perusopetusikäinen oppilas ei selviydy etäopiskelusta ilman aikuisen apua ja tukea. Vanhemmalla tai muulla lähiaikuisella on erittäin tärkeä rooli lasten etäopiskelussa.

Lähiohjaajan rooli

Päättötodistus Kulkurista

Kulkurin ulkomailla asuva oppilas voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän ns. erityisessä tutkinnossa. Suorittaminen tapahtuu joko osallistumalla kurssin päätteeksi valvottuun päättökokeeseen (lukuaineet) tai kokoamalla kurssin aikana portfolio (taito- ja taideaineet).

Päättötodistus Kulkurista

Koko oppimäärää opiskelevat oppilaat tulevat moninaisista tilanteista ja koulutaustoista, ja heidän opiskelunsa onnistuminen edellyttää usein räätälöintiä ja tiivistä ohjausta. Kulkurin opinto-ohjaaja seuraa ja tukee opiskelua ja tapaa oppilaita ja lähiohjaajia säännöllisesti. Oppilaanohjaus on etänä peruskoulua käyville erittäin tärkeää, ja panostamme sen kehittämiseen.

Back to top