Skip to Content

Ilmoittautuminen ja hakeminen

Kulkurissa opiskellaan etänä verkkokoulussa. Opinnot on jaettu kuukausimoduuleihin, joiden sisällä voi opiskella omassa tahdissa. Lukuvuoden aikana on kurssilla on 4 reaaliaikaista tapaamista opettajan ja toisten oppilaiden kanssa.

Lukuvuosi alkaa syyskuun alussa ja päättyy touko-kesäkuun vaihteessa.

Opiskeltavien aineiden tarve vaihtelee sen mukaan, käykö lapsi asuinmaassa koulua vai opiskeleeko hän vain Kulkurissa.

Vanhemmalla tai muulla lähiaikuisella on erittäin tärkeä rooli lasten etäopiskelussa. Hän vastaa opiskelun sujumisesta kotona: suunnittelee opiskeluaikataulun yhdessä oppilaan kanssa, ohjaa opiskelua ja huolehtii siitä, että tehtävät tehdään ja palautetaan ajallaan.

Jos lapsi ei käy muuta koulua, Kulkuriin haetaan. Hakumenettelyssä selvitetään etäopiskelun edellytykset.

Lue lisää etäopiskelusta Kulkurissa

Kulkuri ainoana kouluna

Jos mahdollista, lapsen on ulkomaillakin hyvä mennä paikalliseen tai kansainväliseen kouluun. Koulussa hän oppii asuinmaan kielen ja saa ikäisiään kavereita. Jos tämä ei ole mahdollista, Kulkurissa voi opiskella kaikkia vuosiluokan aineita.

Kulkuri ainoana kouluna

Kulkuri asuinmaan koulun rinnalla

Suurin osa Kulkurin oppilaista käy asuinmaan koulua. Kulkurissa he opiskelevat ainakin suomen kieltä ja kirjallisuutta. Oman äidinkielen kehittäminen ja ylläpitäminen ulkomailla on tärkeää.

Kulkuri asuinmaan koulun rinnalla

Kulkuri ja Suomi-koulu

Suomi-koulu ja Kulkuri täydentävät toisiaan. Kerran viikossa tai kahdessa kokoontuvan Suomi-koulun oppilas voi koulukertojen välissä opiskella Kulkurin suomen kielen ja kirjallisuuden kurssilla. Suomi-koulussa voi toimia myös Kulkuri-ryhmä.

Kulkuri Suomi-koulussa

Etäkoululainen tarvitsee lähiohjaajan

Vanhemmalla tai muulla lähiaikuisella on erittäin tärkeä rooli lasten etäopiskelussa. Hän vastaa opiskelun sujumisesta kotona: suunnittelee opiskeluaikataulun yhdessä oppilaan kanssa, ohjaa opiskelua ja huolehtii siitä, että tehtävät tehdään ja palautetaan ajallaan.

Lähiohjaajan rooli

Jos lapsi ei käy muuta koulua, Kulkuriin haetaan

Kun lapsi ei käy muuta koulua, Kulkuriin haetaan. Hakumenettelyssä selvitetään etäopiskelun edellytykset.

Näin haet Kulkuriin

Päättötodistus Kulkurista?

Etäkoulu Kulkurin ulkomailla asuva oppilas voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän ns. erityisessä tutkinnossa ja saada virallisen päättötodistuksen.

Päättötodistus Kulkurista

Tilaa Kulkurin kielitesti

Mietityttääkö lapsen suomen kielen taito? Jos hän osaa lukea ja kirjoittaa suomeksi, voit tilata Internet-kielitestin.

Tilaa Kulkurin kielitesti

Koulutyötä ohjaavat suunnitelmat

Tutustu Kulkurin opetus-, ohjaus- ja lukuvuosisuunnitelmaan.

Koulutyötä ohjaavat suunnitelmat

Muuttajan muistilista

Mitä on hyvä muistaa, kun muuttaa koululaisen kanssa ulkomaille?

Muuttajan muistilista
Back to top