Skip to Content

Näin haet Kulkuriin

Jos Kulkuri on lapsen ainoa koulu, Kulkuriin haetaan. Etäopiskelu on vaativaa, ja siihen siirtyminen on erityisesti lapselle iso muutos. Päätös etäopiskeluun siirtymisestä tuo vanhemmille suuren vastuun koulunkäynnin sujumisesta, ja sitä on harkittava huolellisesti. Kannustamme ulkomailla asuvia tai sinne muuttavia perheitä pohtimaan lapselle ja perheen tilanteeseen sopivinta kouluvaihtoehtoa. Jos etäopiskelu sopii perheenne tilanteeseen, tutustu Kulkurin hakumenettelyyn.

Valintaperusteet

Ennen valintaa koko oppimäärää opiskelemaan hakevien oppilaiden perheiden on pohdittava etäopiskelun edellytyksiä. Etäkoulu Kulkurin valintakriteerit ovat:

Hakuajat

Syyslukukauden ja koko lukuvuoden opintoihin voi hakea lokakuun loppuun mennessä.
Kevätlukukauden opintoihin voi hakea tammikuun loppuun mennessä.

Hakuprosessi

Hakumenettely koskee perheitä, joiden lapsi ei käy muuta koulua
 1. Pohdi tarkkaan eri kouluvaihtoehtoja
  Mikä on lapsesi kannalta paras kouluvaihtoehto? Voitteko perheenä sitoutua vaativaan etäopetukseen? Tutustu Kulkurin sitoutumislomakkeisiin: Etäkoulu Kulkurin sitoutumislomake_YLÄKOULU ja Etäkoulu Kulkurin sitoutumislomake_ALAKOULU
 2. Täytä Kulkurin hakulomake
  Kun lapsi ilmoitetaan opiskelemaan kaikkia oppiaineita, on täytettävä Kulkurin hakulomake.
 3. Sovi aika haastatteluun
  Lisäksi haastattelemme perheet. Opinto-ohjaaja sopii ajan etähaastattelulle. Koulupaikka Kulkurissa on ehdollinen, kunnes koulunjohtaja vahvistaa oppilaaksi ottamisen.
 4. Koulunjohtaja lähettää päätöksestä tiedon sähköpostitse.
  Tarvittaessa voimme edellyttää hakulomakkeen ja haastattelun lisäksi kielitestiä tai lisänäyttöjä aikaisemmista opinnoista.

HUOM! Opiskeluoikeus Kulkurissa on voimassa yhden lukuvuoden tai lukukauden, tilanteesta riippuen. Opiskeluoikeus edellyttää Kulkurin hakukriteerien täyttymistä ja Kulkurin sitoutumislomakkeen allekirjoittamista. Kulkuri pidättää oikeuden hylätä hakemus, jos kaikki hakukriteerit eivät täyty tai sitoutumislomaketta ei ole edellisenä lukuvuonna noudatettu. Opiskeluoikeutta voidaan arvioida uudelleen myös lukuvuoden aikana, jos Kulkurin sitoutumislomakkeen ehtoja opiskelulle ei noudateta.

Back to top