Skip to Content
Ajankohtaista

Kvs järjesti Syyrian al-Holin leirin suomalaislapsille etäopetusta – ”Lasten oikeuksien turvaaminen on ollut viranomaisten tavoitteena”, sanoo UM:n Jussi Tanner

Julkaistu:

Kvs-säätiön (Kansanvalistusseura sr.) Etäkoulu Kulkuri on tarjonnut toukokuusta 2020 alkaen suomenkielistä etäopetusta Syyrian al-Holin leirissä eläville suomalaislapsille. Aloite opetuksen järjestämiseen tuli ulkoministeriöltä ja sen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetus on ollut vapaaehtoista ja siihen ovat voineet osallistua kaikki halukkaat. Lapset on tavoitettu äitien puhelinten välityksellä. Äitien motivaatio, tuki ja ohjaus on ollut etäopetuksen onnistumisessa tärkeää. Myös lapset ovat olleet motivoituneita ja halunneet osallistua opetukseen.

Opetuksen tavoitteena on integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Etäkoulu Kulkurilla on Suomessa laajin kokemus lasten etäopetuksen järjestämisestä. Pedagogisesti korkeatasoiseksi kehitetty etäopetus toimii myös äärimmäisissä poikkeusoloissa. Kulkurin toiminnasta vastaa Kvs-säätiö.

”Näin haavoittuvassa asemassa olevien lasten opetus on edellyttänyt jatkuvaa kehittämistä ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa. Kvs-säätiöllä on lähes 150 vuoden kokemus oppimisen tasa-arvoisena edistäjä. Lisäksi olemme toimineet 100 vuotta etäopetuksen ja 45 vuotta etäkoulun kehittäjänä. Pitkä ja laaja etäopetuksen kokemus sekä suomalaisen opettajuuden ja pedagogiikan parhaat käytännöt otettiin nyt käyttöön”, kertoo säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Oikeus opetukseen on lapsen perusoikeus

Perustuslain mukaan Suomen viranomaisilla on velvoite turvata suomalaislasten perusoikeudet leireillä, jos se on mahdollista. Oikeus opetukseen on yksi YK:n lasten oikeuksien periaatteista.

”Al-Holin lapsilla ei ole ollut minkäänlaista opetusta, mikä on vakava vaara normaalille elämälle myöhemmin. Lapsen paikka on koulussa. Paras tapa turvata lasten perusoikeudet on kotiuttaa heidät Suomeen. Paikallinen hallinto on kuitenkin jatkuvasti lykännyt kotiutuksia. Siksi Suomen viranomaisten on pitänyt yrittää turvata lasten oikeuksia muilla tavoin”, ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner sanoo.

Etäkoulu Kulkurin toiminta-ajatukseen kuuluu osallistaminen ja yhdessä kehittäminen. Opetusta on järjestetty tiiviissä vuorovaikutuksessa lasten äitien kanssa. Jokaiselle lapselle on tarjottu mahdollisimman henkilökohtaisia oppimistehtäviä hänen ikänsä ja taitotasonsa mukaan.

”Lapset elävät monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä ja osa heistä ei ole voinut käydä koulua vuosiin eikä ole kuullut suomen kieltä juuri lainkaan. Oppilailla ei esimerkiksi ollut sanoja monille meille tutuille asioille, koska heidän elinpiirinsä on ollut niin erilainen. Tämä on ollut yksi etäopetuksen suurimpia haasteita opettajien näkökulmasta. Opetus on tuottanut myös tulosta: lasten suomen kielen ja matematiikan taidot ovat kehittyneet, ja tammikuussa koettiin ilon hetkiä, kun kuusivuotias etäkoululainen oppi lukemaan suomen kielellä”, sanoo koulun johtaja Tuija Tammelander.

Opettajien työ uraauurtavaa

Etäopetuksella taataan lapsen oikeuksien toteutuminen myös poikkeusoloissa.

”Etäkoulu Kulkurin toteuttama etäopetusjakso on arvokas lisä siihen, että suomalaislasten kotiuttaminen onnistuu. Lapset ovat joutuneet elämään äärimmäisissä olosuhteissa. Ensimmäiset askeleet oppimisen polulla luovat heille perustaa turvalliseen tulevaisuuteen”, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sanoo.

Jussi Tanner arvioi, että etäkoulu on ollut menestys.

”Opettajien työ on ollut ensiluokkaista ja uraauurtava. Pienikin päivittäinen kosketus suomalaiseen kouluun rakentaa välttämätöntä rutiinia leiriolosuhteisiin, yhteyttä suomalaiseen yhteiskuntaan ja näköalaa tulevaisuuteen. Perheiden pitkäaikainen sitoutuminen koulunkäyntiin kertoo, että integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on mahdollista”.

Näin al-Holin etäopetus järjestettiin

  • Opetuksen toteuttamisesta vastasivat ulkoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.
  • Palveluntuottajana toimi Kvs-säätiön Etäkoulu Kulkuri.
  • Opetusta annettiin suomen kielessä, matematiikassa, ympäristöopissa ja vanhemmille lapsille englannin kielessä.
  • Etäopetuksella pyrittiin erityisesti lasten perustaitojen kuten luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen vahvistamiseen.
  • Lapsille välitettiin tietoa suomalaisesta kulttuurista, koulusta, yhteiskunnasta ja luonnosta.
  • Kehittämistyö vastaa YK:n lasten oikeuksien tavoitteisiin.

Lisätietoja:

Kvs-säätiö, toimitusjohtaja Lauri Tuomi, +358 50 47 69 977, lauri.tuomi(a)kvs.fi

Etäkoulu Kulkuri, koulunjohtaja Tuija Tammelander, +358 50 3833 969, tuija.tammelander(a)kvs.fi

Ulkoministeriö, erityisedustaja Jussi Tanner, +358 295 350 246

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, +358 295 330 182

Jaa artikkeli
Back to top