Skip to Content
Ajankohtaista

Harjoittelu Kulkurissa antaa monipuolisia eväitä tuleville opettajille

Kirjoittajat: Ulla Harmaala Julkaistu:

Keväällä 2024 Kulkurissa on iloittu opetusharjoittelijoista. Turun yliopiston luokanopettajaopiskelijat Suvi Helminen ja Venla Lepo tulivat molemmat Kulkuriin maisterivaiheen teemaharjoitteluun.

Suurin osa opettajakoulutuksen harjoitteluista tehdään yliopiston harjoittelukoululla. Teemaharjoittelussa tavoitteena on tutustua muuhun kasvatustieteisiin tai opetukseen liittyvään työhön.

Venla ja Suvi kuulivat Kulkurista teemaharjoittelun infotilaisuudessa. Etäharjoittelu sopi hyvin molempien elämäntilanteisiin ja vaikutti mielenkiintoiselta mahdollisuudelta, johon kannatti tarttua.

Etänä voi opettaa monin tavoin

Suvi Helmisen kuva.

Suvi Helminen

Sekä Suvilla että Venlalla oli kokemusta etäopetuksesta pandemia-ajalta. Tuolloin opetusharjoittelijat eivät saaneet mennä normaalikoululle, vaan opettivat Zoomin kautta kotoaan. Oppilaat olivat fyysisesti samassa luokassa lähiopettajan valvonnassa. Venlan ja Suvin ennakkomielikuva etäopetuksesta olikin melko ”jäykkä”: vuorovaikutuksen asemesta painottui opetettava sisältö.

Arki Kulkurissa on osoittanut, että etänä voi opettaa myös toisin. Opiskelijat kertovat saaneensa paljon vinkkejä vuorovaikutteiseen verkko-opetukseen.

Kulkurissa vuorovaikutus toteutuu reaaliaikaisilla nettitunneilla sekä Canvas-oppimisympäristössä esimerkiksi kuva-, video- ja äänipalautuksina. Oppilaat voivat myös keskustella toistensa kanssa Canvasin keskustelualueilla ja vaihtaa kuulumisia nettituntien aikana. Venla ja Suvi ovat ilahtuneet siitä, kuinka lähelle opettaja pääsee oppilasta myös etäopetuksessa.

– Olen huomannut, että sekä Canvasin että nettituntien tehtävissä voidaan tehdä käytännössä samat asiat kuin lähikoulussakin. Oppilaat voivat piirtää, kirjoittaa tai esimerkiksi lukea ääneen videolle tai äänitteelle. Videolla voi näyttää myös monia asioita.  Nettitunneilla oppilaita voi aktivoida monella eri tavalla. Ei tarvitse vain kuunnella opettajan luennointia, kertoo Suvi.

– Tehtävät on Kulkurissa usein kytketty oppilaan omaan kokemusmaailmaan. Oppilas voi myös vaikuttaa, miten hän tehtäviä tekee. Oikealla tavalla toteutettuna etäopetus voi olla toimiva vaihtoehto lähiopetukselle. Toki myös itseohjautuvuutta tarvitaan sekä oppilaalta että opintoja ohjaavalta aikuiselta, ja se taito on todella tärkeä tulevaisuudessa. Sitoutuminen etäopiskeluun on myös tärkeää, pohtii Venla.

Kulkurin kehittämiskohteista kysyttäessä molemmat opiskelijat ovat tehneet saman huomion: Canvas-oppimisympäristö on alun perin suunniteltu korkeakoulujen ja aikuisopiskelijoiden käyttöön, mikä näkyy esimerkiksi oppimisympäristön rakenteessa. Opiskelijat esittävätkin hyviä ideoita kurssien visuaalisuuden sekä pelillisyyden ja leikillisyyden kehittämiseen.

Monipuolista tekemistä ja etätyöyhteisössä toimimista

Harjoittelu on tarjonnut Suville ja Venlalle monenlaista uutta oppia: he ovat arvioineet oppilaiden tehtäviä, haastatelleet Kulkurin työntekijöitä, tutustuneet Kulkurin laatukäsikirjaan, havainnoineet nettitunteja, tehneet opetusvideoita, vetäneet pieniä opetustuokioita, suunnitelleet Itämeri-visan, tutustuneet uusiin sovelluksiin ja sivustoihin sekä kirjoittaneet oppimispäiväkirjaa. Ensimmäiset täysin itse vedettävät nettitunnit ovat vielä edessä. Venla on innostunut etenkin videoiden editoinnista ja muista videon tekemiseen liittyvistä uusista taidoista.

Kulkurin vahvuuksiksi Suvi nostaa yhteisöllisyyden, hyvän ilmapiirin ja ”kollektiivisen innostuneisuuden”. Hän kertoo havainneensa, että Kulkurissa opettajat ja muu henkilökunta haluavat panostaa työhönsä, mikä näkyy suoraan opetuksen laadussa. Venla lisää vahvuuksiksi myös positiivisen pedagogiikan, iloisen ja ystävällisen tunnelman sekä kollegoiden avuliaisuuden.

– Ihmiset tarjoavat apuaan. Varsinkin koska ollaan etänä, on ihanaa, ettei tule oloa, että olisi yksin, Venla tiivistää.

– Etätyöyhteisössä samat asiat vaikuttavat kuin lähiyhteisössäkin. Molemmat voivat toimia hyvin tai huonosti, Suvi huomaa.

Kiitosta hyvästä ohjauksesta

Venla Lepon kuva.

Venla Lepo

Keskustelu kääntyy harjoittelun ohjaukseen. Venlan ja Suvin harjoittelua on ohjannut Kulkurin verkko-opettaja Ella Niemiaho. Ennen Kulkuria Ella oli töissä Lapin yliopiston harjoittelukoululla. Pitkä kokemus opiskelijoiden ohjauksesta on näkynyt Suville ja Venlalle. Viikoittaisten ohjaustapaamisten tueksi jokaisella harjoitteluviikolla on ollut oma teema. Selkeä viikkorakenne ja läpi harjoittelun kirjoitettu oppimispäiväkirja ovat olleet suureksi avuksi.

Venla on iloinnut siitä, että harjoittelun on voinut sovittaa yhteen gradun teon ja henkilökohtaisen elämän kanssa. Suvi nostaa esiin myös sen, että kaikki materiaalit ja ohjeet ovat olleet selkeästi saatavilla – tämän tavan hän aikoo viedä suoraan omaan työhönsä tulevana opettajana. Harjoittelijat kiittävät myös siitä, että heidät on alusta saakka kohdattu vertaisina kollegoina ja he ovat voineet vaikuttaa harjoittelun kulkuun ja sen teemoihin.

Kenelle harjoittelu Kulkurissa sopii?

Lopuksi Venla ja Suvi pohtivat, millaisia taitoja he pakkaavat harjoittelusta tulevan opettajan reppuunsa. Esille nousevat positiivinen pedagogiikka konkreettisina arjen tekoina, vahvistunut ajatus omasta opettajaidentiteetistä ja ammattitaidosta sekä monipuoliset kokemukset erilaisista digivälineistä – jokainen opettaja on nykyään digiopettaja. Molemmille on jäänyt myös positiivinen kokemus hyvin toimivasta työyhteisöstä ja siitä, miten paljon hyvä asenne ja ilmapiiri vaikuttavat työviihtyvyyteen ja -hyvinvointiin.

Mitä Venla ja Suvi haluaisivat sanoa muille kiinnostuneille opiskelijoille, jotka pohtivat harjoittelua Kulkurissa?

– Jos ollenkaan kiinnostaa verkkopedagogiikka, pistä vain viestiä Kulkuriin! Venla kannustaa.

– Ja itse asiassa ei tarvitse edes olla kiinnostunut etänäkökulmasta. Jos haluat uuden ja erilaisen näkökulman opettamiseen ja monipuolistaa näkemystäsi siitä, saat varmasti uusia kokemuksia. Olen saanut tosi paljon eväitä opettajan ammattitaitoon yleensä, en pelkästään etäopetukseen, Suvi pohtii.

Kiinnostuitko harjoittelusta tai opinnäytetyöstä Kulkurissa? Lue lisää sivulta Harjoittelu ja opinnäytetyöt.

Jaa artikkeli

Kirjoittajat

Back to top