Skip to Content
Ajankohtaista

Henkilökohtainen palaute, osallisuus ja vinkit omaan työhön innostivat Tutkien ja toimien etänä -täydennyskoulutukses­sa

Kirjoittajat: Ulla Harmaala Julkaistu:

Kvs-säätiön ylläpitämä Etäkoulu Kulkuri ja Lapin yliopiston LUMA-keskus Lappi (osa LUMA-keskus Suomea) toteuttivat vuosina 2022–2023 opetustoimen henkilöstökoulutushankkeen Tutkien ja toimien etänä – LUMA-aineiden etäopetus. Hankkeen rahoitti Opetushallitus, ja sen aikana toteutettiin verkkokoulutus opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa LUMA-aineiden (luonnontieteellis-matemaattisten aineiden) opettajien etäopetukseen liittyvää pedagogista ja ammatillista osaamista. Osallistujat tutustuivat erilaisiin LUMA-aineiden etäopetustapoihin ja saivat valmiuksia toteuttaa LUMA-aineiden laadukasta etäopetusta tutkivaa työskentelyä ja toiminnallisuutta painottaen. Koulutus koostui webinaareista, itsenäisestä ja yhteisöllisestä työskentelystä verkkokurssilla sekä omaan työhön sovellettavasta kehittämistehtävästä.

Koulutukseen osallistunut luokanopettaja Nina Ågren teki omassa kehittämistehtävässään videoita matematiikan opetukseen. Osa videoista oli suunnattu esiopetuksen opettajille ETSKU-oppimateriaalin käytön tueksi. Ågren teki myös lapsille suunnattuja videoita, joissa hän puhui ja näytti, miten ETSKU-tehtäviä tehdään. Videoissa oli mukana hauskoja hahmoja, ja niissä hyödynnettiin draamaa ja leikin keinoja oppimisen tukena.

Aikuislukiossa työskentelevä Jan Jansson rakensi omassa tehtävässään kemian opintojakson itseopiskelumateriaalipaketin. Kontaktiopetusaikaa on aikuislukiossa vähemmän, ja monet opiskelevat etänä. Jansson kertookin, että tällaisessa tilanteessa tuntui luontevalta tukea opiskelua lyhyistä harjoituksista ja opetusvideoista koostuvalla materiaalipaketilla.

Mukana koulutuksessa oli yhteensä 30 osallistujaa eri kouluasteilta. Muut osallistujat toteuttivat muun muassa digitaalisen pakopelin kemian opetukseen, kestävän kehityksen tehtäviä yläkouluun, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, matematiikan videomateriaalia sekä jaksosuunnitelmia LUMA-aineisiin. Kokeilujen kautta myös oppilaat pääsivät osallisiksi koulutuksen annista.

Loppupalautteessa osallistujat kiittelivät erityisesti koulutuksen vuorovaikutteisuutta ja ajatustenvaihtoa eri asteilla opettavien opettajien kesken. Rikkaudeksi nähtiin se, että koulutuksen aikana pääsi ”kurkistamaan” eri kouluasteiden arkeen.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvassa ovat artikkelissa haastatellut koulutuksen osallistujat Jan Jansson ja Nina Ågren.

Kuva: Jan Janssonin ja Nina Ågrenin kotialbumit. Kuvankäsittely: Kvs-säätiö.

Jansson kuvailee kokemuksiaan:
– Moni kemian opettaja on koulussaan ainoa kyseisen aineen opettaja. Tällaiset koulutukset mahdollistavat toisten luonnontieteiden opettajien kanssa keskustelua ja kurkistamisen eri koulujen arkeen. Se antaa uusia näkökulmia. Itse koin myös erittäin hyödylliseksi jaetut artikkelit, jotka antoivat taas lisää työkaluja pohtia etäopetuksen järjestämistä.

– On tavallaan paradoksaalista, että vaikka aina on kiire, niin silti omassa työssä kehittymistä helpottaa se, kun tekee jotain ekstraa. Tässä koulutuksessa kehittämistehtävä varmisti sen, että työ ei ollut pelkästään investointia tulevaan, vaan myös panostamista nyt opintojaksolla oleviin opiskelijoihin, Jansson jatkaa.

Myös Ågren kuvailee koulutusta positiivisena kokemuksena:
– Koulutus oli osallistava ja sain henkilökohtaista palautetta. Teemawebinaareista sain konkreettisia ja omaan työhön sovellettavia vinkkejä ja ajatuksia.

– Kyllä kannatti lähteä mukaan tähän koulutukseen! kiteyttää Ågren lopuksi.

Hankkeen päätteeksi verkkokurssista muokattiin itseopiskeluun soveltuva versio. Kurssi löytyy avoimena verkkokurssina Canvas-oppimisympäristöstä. Hankkeessa tuotettu materiaali on lisätty myös Avointen oppimateriaalien kirjastoon (aoe.fi).

Lue lisää projektista

Tutkien ja toimien etänä – LUMA-aineiden etäopetus (2022–2023) – Kvs-säätiö (kansanvalistusseura.fi) (Hankkeen virallinen www-sivu)

Tutkien ja toimien etänä: etäopetus edistää LUMA-opetuksen alueellista tasa-arvoa – Kvs-säätiö (kansanvalistusseura.fi) (Kvs 5.10.2022)

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Back to top